Apa Maksud Master Title, Individual Title atau Strata Title?

Secara ringkas dan asasnya, di Malaysia, ada tiga jenis pemilikan hartanah: Hakmilik Induk (Master Title): Biasanya dipanggil hakmilik di bawah geran besar atau induk dan selalunya di bawah nama pemaju yang bina rumah tersebut. Maknanya, ada sebidang tanah yang diusahakan oleh pemaju untuk bina banyak rumah dan dijadikan taman perumahan. Secara hitam putihnya, sebidang tanahContinue reading “Apa Maksud Master Title, Individual Title atau Strata Title?”

Apa Maksud Defects Liability Period (DLP)?

Setiap rumah yang baru dibina oleh pemaju, memang ada satu tempoh yang diberikan oleh pemaju untuk pembeli periksa keadaan rumah samada ada apa-apa kerosakan atau kualiti binaan rumah yang tak mengikut standard dan kualiti yang sepatutnya. Tempoh Defects Liability Period ini selalunya bermula dari Vacant Possesion (VP) iaitu bila pembeli rumah terima kunci daripada pemajuContinue reading “Apa Maksud Defects Liability Period (DLP)?”

Pengecualian Pembayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah 2020 (28 Julai 2020)

Real Property Gains Tax (Exemption) Order 2020 atau Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2020. Secara ringkasnya, ia adalah pengecualian pembayaran cukai ke atas keuntungan apabila pemilik melupuskan harta kediaman, contohnya, dengan menjual rumahnya. Ada syarat-syarat yang kena ikut antaranya, pengecualian ini hanya untuk 3 buah rumah sahaja & perjanjian jual beli (S&P) hendaklah disempurnakanContinue reading “Pengecualian Pembayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah 2020 (28 Julai 2020)”

Istilah Biasa Dalam Industri Hartanah

BR: Base Rate. BLR: Base Lending Rate. CKHT: Cukai Keuntungan Harta Tanah. Conveyancing Lawyer: Peguam yang menguruskan jual beli rumah dan urusan berkaitan rumah, tanah dan sebagainya. Hakmilik Strata: Ia adalah dokumen hak milik yang dikeluarkan kepada setiap unit / petak bagi pembangunan hartanah yang berbilang tingkat (Unit-unit strata). Motivated Seller: Kebiasaannya bermaksud pemilik rumahContinue reading “Istilah Biasa Dalam Industri Hartanah”

Apa beza antara ‘Land Area’ dan ‘Built-up Area’ ?

*Kemaskini Mei 2021* Secara asasnya, rumah teres, semi-D, banglo, atau rumah-rumah landed ada dua maklumat saiz yang perlu kita ambil tahu bila nak beli rumah jenis ini. Land Area. Secara ringkasnya, land area atau luas tanah adalah luas kawasan lot tanah rumah tersebut. Contohnya, 20 kaki lebar x 70 kaki panjang. Jadi, jumlah luas tanahnyaContinue reading “Apa beza antara ‘Land Area’ dan ‘Built-up Area’ ?”