Pengecualian Pembayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah 2020 (28 Julai 2020)

Real Property Gains Tax (Exemption) Order 2020 atau Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2020. Secara ringkasnya, ia adalah pengecualian pembayaran cukai ke atas keuntungan apabila pemilik melupuskan harta kediaman, contohnya, dengan menjual rumahnya. Ada syarat-syarat yang kena ikut antaranya, pengecualian ini hanya untuk 3 buah rumah sahaja & perjanjian jual beli (S&P) hendaklah disempurnakanContinue reading “Pengecualian Pembayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah 2020 (28 Julai 2020)”

Apa Beza Cukai Tanah dan Cukai Pintu (Cukai Taksiran)?

Setelah selesai proses membeli rumah & setelah mendapat kunci rumah anda yang baru, ada dua jenis cukai yang perlu anda ambil tahu. Cukai-cukai ini perlu dibayar setiap tahun oleh semua pemilik kediaman. Perbezaan ringkas cukai tanah & cukai pintu (cukai taksiran): Cukai Tanah Cukai ini dikenakan ke atas pemilik rumah berstatus freehold atau pun leasehold dan ia perluContinue reading “Apa Beza Cukai Tanah dan Cukai Pintu (Cukai Taksiran)?”