Istilah Biasa Dalam Industri Hartanah

BR: Base Rate.

BLR: Base Lending Rate.

CKHT: Cukai Keuntungan Harta Tanah.

Conveyancing Lawyer: Peguam yang menguruskan jual beli rumah dan urusan berkaitan rumah, tanah dan sebagainya.

Hakmilik Strata: Ia adalah dokumen hak milik yang dikeluarkan kepada setiap unit / petak bagi pembangunan hartanah yang berbilang tingkat (Unit-unit strata).

Motivated Seller: Kebiasaannya bermaksud pemilik rumah yang benar-benar ingin menjual rumahnya dengan kadar yang segera atas faktor-faktor yang tertentu (Perlukan duit dengan segera, perlu berpindah segera, perlu jual untuk baiki cashflow dengan segera & sebagainya).

OPR: Overnight Policy Rate.

Purchaser : Buyer / Pembeli Hartanah.

RPGT: Real Property Gain Tax.

Unit Strata: Unit strata merupakan pembangunan hartanah yang berbilang tingkat contohnya kondominium, apartment, pangsapuri, rumahbandar (townhouse) dan sebagainya. Ada Juga unit strata atas tanah (Landed house) yang mempunyai kawasan dan kemudahan-kemudahannya sendiri (Gimnasium, kolam renang, dan sebagainya).

Vendor : Owner / Pemilik Hartanah.

Discharge of charge / Pelepasan Gadaian: Proses mengeluarkan nama bank daripada dalam geran sebagai pemegang gadaian.

*Maklumat lanjut akan ditambah dari masa ke semasa. Sebarang pembetulan & perkongsian tambahan maklumat untuk topik ini amat dialu-alukan. Kita kongsi atas dasar untuk menambahkan pengetahuan semua.

Published by Shafiq Rahman

A Senior Real Estate Negotiator & Team Manager at MN Associates (KL) Sdn. Bhd. REN 21735.

One thought on “Istilah Biasa Dalam Industri Hartanah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: